Kurzy pro úřady


Kurzy českého jazyka pro úřední praxi

1. Písemná úřední komunikace I.: Gramatika a pravopis

Základní kurz českého jazyka pro úředníky, kteří si potřebují osvěžit a doplnit znalosti české gramatiky a pravopisu.

Obsah kurzu:

 • Psaní i/y, s/z, mě/mně
 • Shoda podmětu s přísudkem
 • Psaní čárek a dalších interpunkčních znamének
 • Psaní velkých písmen
 • Obyvatelská jména a přídavná jména místní
 • Tipy, kde hledat informace a jak si jednoduše pomoci

V případě zájmu lze v tomto semináři vycházet z konkrétních písemných výstupů jeho účastníků dodaných předem lektorovi.

Lektor: Mgr. Martina Kotková, Ph.D.

2. Písemná úřední komunikace II.: Úprava dokumentů
a korespondence

Kurz shrnuje základní požadavky na úpravu dokumentů a úřední korespondence podle nejnovější normy ČSN 01 6910 z roku 2014 a doplňuje je o praktické tipy pro psaní e-mailů.

Obsah kurzu:

 • Psaní kalendářních dat a časových údajů, akademických titulů, značek a zkratek
 • Pomlčka a spojovník
 • Psaní výčtů, dělení slov, nevhodné výrazy na koncích řádku
 • Nástrahy úřednického jazyka
 • Tvorba úřední korespondence a tipy pro efektivní e-mailovou komunikaci

V případě zájmu je možné na toto školení navázat konzultací nad podobou směrnice o úpravě písemností v dané organizaci či nad šablonami pro jejich úpravu.

Lektor: Mgr. Martina Kotková, Ph.D.

3. Kurz českého jazyka na míru

V kurzu na míru si můžete libovolně zkombinovat témata výše uvedených seminářů, anebo do něj po domluvě vnést i témata vlastní. Kurzy na míru nabízíme ve variantě půldenní, celodenní či vícedenní, a mohou být jak skupinové, tak individuální.

Lektor: Mgr. Martina Kotková, Ph.D.


Kurzy tvorby místního zpravodaje
a komunikace s médii

 1. Jak udělat dobrý místní zpravodaj nebo noviny

Neaktuálnost, nízká periodicita, stále se opakující témata, stále stejní přispěvatelé, kteří moc psát neumějí…? I místní zpravodaj lze připravit tak, aby byl čtivý, zajímavý a taky čtený. Vysvětlíme jak na to a pomůžeme s konkrétním vydáním. A budete-li chtít, i s inzercí.

Obsah kurzu:

 • Tiskový zákon platí pro všechna periodika
 • Novinářské řemeslo v obecních podmínkách
 • Slabá místa edice a jak je řešit
 • Konzultace nad konkrétním zpravodajem

Lektor: Martin Ježek

2. Média a úřad

Každý zaměstnanec úřadu je pro novináře potenciální zdroj informací. A rozhodně zajímavější než tiskový mluvčí. Měl by tedy vědět, jak se k novináři chovat. Novinář totiž není kamarád a není radno mu svěřovat vše, co o tématu víte. Anebo vyjděte žurnalistům vstříc a napište vlastní tiskovou zprávu. Jak? Není to složité, naučíme vás to.

Obsah kurzu:

 • Jak komunikovat s médii
 • Jak napsat text, aby ho média otiskla,
 • Reklama v lokálním periodiku
 • Konzultace nad vašimi konkrétními texty

Lektor: Martin Ježek

3. Nebojme se nových médií

Facebook, Twitter, Instagram, Flickr…, má to úřad vůbec zajímat? Může tyto sociální sítě nějak využít? Odpověď zní ano. Ukážeme vám, jak to udělat.

Obsah kurzu:

 • Nová média
 • Optimální médium pro nás
 • Co raději nepublikovat
 • Konzultace nad vašimi texty pro konkrétní média

 Lektor: Martin Ježek

4. Mediální kurz na míru

V kurzu na míru si můžete libovolně zkombinovat témata výše uvedených seminřů, anebo do něj po domluvě vnést i témata vlastní. Kurzy na míru nabízíme ve variantě půldenní, celodenní či vícedenní, a mohou být jak skupinové, tak individuální.

 Lektor: Martin Ježek


Délka kurzů: 4 hodiny se 3 přestávkami

Minimální počet účastníků: 3

Cena: 1 700 Kč/účastník (od 5 účastníků výrazná sleva)

Kurzy se konají v sídle objednavatele a probíhají interaktivní formou, pomocí které si lze velice snadno osvojit danou problematiku. Každý účastník obdrží podkladové materiály a certifikát o absolvování kurzu.

Přejít na poptávkový formulář

zpět